Toscanas vackraste stränder

För de som älskar sol och bad finns det från Follonicabukten till San Vincenzo ett pärlband av stränder att välja på, den ena finare än den andra.
Missa inte stränderna i nationalparken Parco della Sterpaia, i riktning mot Follonica.
Parken tillhör en grupp av nationalparker under namnet Parchi della val di Cornia. Den långa stranden är mycket uppskattad av turisterna och lokalbefolkningen för sin mjuka ljusa sand och för havet som är långgrunt och idealiskt för barnfamiljer. Stranden kantas av en pinjeskog där det finns bord och bänkar utplacerade så att man kan äta sin medhavda matsäck under pinjernas härliga skugga, och barnen kan vila under dagens varmaste timmar.

Den som tycker om stenstrand får inte missa ett besök på Cala Moresca, en liten fin vik i området Salivoli i Piombino. Stranden besöks mestadels av lokalbefolkningen och man kan cykla eller gå den sluttande vägen ner till stranden. En del av stranden är allmän, den andra är privat med solstolar och parasoll att hyra.
Finns även en restaurang och bar för snabba luncher eller romantiska middagar på stranden.
Från krönet på backen kan man njuta av en hänförande utsikt: blicken försvinner vid horisonten där havet och himlen möts och smälter samman.

Det går inte att utelämna Golfo di Baratti, en unik plats med sina karaktärisktiska och månghundraåriga havspinjer med enorma trädkronor och sin typiska ”macchia” medelhavsskog som sträcker sej ner till stranden.

Residence vicino Piombino a Salivoli - Le Corti del Sole
Residence a Baratti Populonia - Le Corti del Sole
Vacanze Toscana Mare - Le Corti del Sole
Vacanze Toscana Mare - Le Corti del Sole

SKICKA E-POST

  INFORMATION


  Baserat på den europeiska lagen om datasäkerhet (Art.13, Europeiska förordningen 2016/679) bekräftar Användaren att MA.VA. srl. åtar sig att behandla Användarens personuppgifter enligt principerna om korrekthet, laglighet och transparens samt sekretessskydd. Därför informeras Användaren om att:

  • DATAKATEGORIER: föremålet för behandlingen kan vara hans personuppgifter såsom identifieringsuppgifter, personuppgifter och kontaktuppgifter.

  • BEHANDLINGENS ÄGARE: Behandlingens ägare är MA.VA. srl, Viale delle Terme 32/34 – 57021 Venturina Terme (LI), P.I. 01422970499 som kan kontaktas per telefon på 0565/857070 eller via e-post info@lecortidelsole.it

  • KÄLLA TILL PERSONUPPGIFTER: Personuppgifterna som finns hos den personuppgiftsansvarige samlas in direkt från den berörda parten.

  • SYFTE MED DATABEHANDLING OCH RÄTTSLIG GRUND: Behandlingen av dina uppgifter, insamlade och arkiverade i samband med sammanställningen av detta formulär, har ditt samtycke som sin rättsliga grund och utförs för följande ändamål: hantering av kontakten av vår personal för att kunna ge nödvändiga råd till dina förfrågningar uttryckta via kontaktformuläret.

  • MOTTAGARE AV DAT: Inom de gränser som är relevanta för de angivna behandlingsändamålen kan dina uppgifter kommuniceras till partners, konsultföretag, privata företag, utsedda Handläggare av den personuppgiftsansvarige. Dina uppgifter kommer inte att spridas på något sätt.

  • ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTOMLANDS: de insamlade uppgifterna kan inte överföras till tredjeländer utanför den europeiska gemenskapen.

  • BEVARINGSPERIOD: De insamlade uppgifterna kommer att bevaras under en tidsperiod som inte överstiger uppnåendet av ändamålen för vilka de behandlas ("bevarande begränsningsprincipen", art.5, GDPR) eller på grundval av de tidsfrister som fastställts av lagens föreskrifter. Kontrollen av att de lagrade uppgifterna är föråldrade i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in utförs regelbundet.

  • DEN BERÖRDA PARTENS RÄTTIGHETER: Den berörda parten har alltid rätt att begära från den personuppgiftsansvarige tillgång till dina uppgifter, rättelse eller annullering av densamma, begränsning av behandlingen eller möjligheten att motsätta sig behandlingen, för att begära att portabilitet av uppgifterna , att återkalla samtycket till behandlingen genom att hävda dessa och de andra rättigheterna enligt GDPR genom enkel kommunikation till den personuppgiftsansvarige. Den berörda parten kan också lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

  • OBLIGATORISKT ELLER EJ SAMTYCKE: Vi informerar dig om att tillhandahållandet av data är valfritt för vissa fält och för andra (anges med en asterisk) obligatoriskt och att deras eventuella utelämnande innebär att den begärda tjänsten inte utförs.

  • DATABEHANDLINGSMETODER: De personuppgifter som du tillhandahåller kommer att utgöra föremål för behandling i enlighet med ovannämnda lagstiftning och de sekretessskyldigheter som inspirerar den personuppgiftsansvariges verksamhet. Uppgifterna kommer att behandlas både med IT-verktyg och på papper och på annan typ av lämplig support, i enlighet med lämpliga säkerhetsåtgärder enligt GDPR.